මී කෙළිය

12:53 AM
බ ම රු සිටිති උඩ මැසි මැසි                       මාලේ පි ච් ච මලටදෝ බඹරිඳු                              ආලේ ඒ ර න් කුමරිය පළදින් ...
මී කෙළිය මී කෙළිය Reviewed by Admin on 12:53 AM Rating: 5

ළමා ‍‍‍කෙළියක්

2:12 PM
මුත්තේ මුත්තේ ඇයි පොල් ගෙඩියක් කඩන්ටෙයි එපා නැට්ට කැරකුවා එහෙනම් කඩාපන් ගිඩිරින් ගිඩිරින් ගිඩිරින් පොල් ලෙලි ගහමු ලෙලි ගැහ...
ළමා ‍‍‍කෙළියක් ළමා ‍‍‍කෙළියක් Reviewed by Admin on 2:12 PM Rating: 5

සෙල්ලම් කීමක්

2:11 PM
කවුදැයි ගෙයි අඬන්නේ කළුඅප්පුයි අඬන්නේ ඒ මොකදැයි අඬන්නේ හිර නැතුවයි අඬන්නේ හිර කොයිබින් ගෙනෙන්නේ කහඳගමින් ගෙනෙන‍්නේ මොකා පිටින...
සෙල්ලම් කීමක් සෙල්ලම් කීමක් Reviewed by Admin on 2:11 PM Rating: 5

නාමල් නෙළීම

2:09 PM
වෙල ‍බොඩ නාගස දුරට පෙනෙ‍න්නේ ඒ ගස මුදුනේ කැකුළු පෙනෙන්නේ කැකුළු නෙළන්නට මොකක් ගෙනෙන්නේ රත්තරනෙන් රන් කෙක් ...
නාමල් නෙළීම නාමල් නෙළීම Reviewed by Admin on 2:09 PM Rating: 5

ගුඩු ගැහීම

2:08 PM
චග් ගුඩු ගුඩු චග් ගුඩු ගුඩු මට ගුඩු දුන්නට තොට හෙණ ගහපිය ගුඩු ගුඩු නාදා කොළපු ගෙනාදා අඹ හොදි කෑදා මට ගුඩු දුන්දා චග් ගුඩු මාපිල - මරියල කට...
ගුඩු ගැහීම ගුඩු ගැහීම Reviewed by Admin on 2:08 PM Rating: 5

පනා හැංගීම

2:01 PM
දියන් නෑනෝ පනාවා අපි නුදුටිමු පනාවා ඉස පීරන පනාවා අපි නුදුටිමු පනාවා ...
පනා හැංගීම පනා හැංගීම Reviewed by Admin on 2:01 PM Rating: 5

ළමා සැහැල්ලක් .....2

9:42 PM
අලියා ගිය මග තනිව නොයන්නේ තනියම ගිය කල කුණු පෑගෙන්නේ කුණු පෑගුණු කල ගඟට බසින්නේ ගඟට බැසපු කල කිඹුලා කන්නේ ...
ළමා සැහැල්ලක් .....2 ළමා සැහැල්ලක් .....2 Reviewed by Admin on 9:42 PM Rating: 5

ළමා සැහැල්ලක් .....1

9:42 PM
ළමා සැහැල්ලක්.....1 ගො ඩේ දුවන්නේ මොටදෝ පොරොව ගෙනෙන්නට නෙවදෝ පොරොව ගෙනෙන්නේ මොටදෝ ග ස ක් කපන්නට නෙවදෝ ගසක් කපන්...
ළමා සැහැල්ලක් .....1 ළමා සැහැල්ලක් .....1 Reviewed by Admin on 9:42 PM Rating: 5

දෙවැනි පාඩම

8:23 PM
ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා අප වෙත යොමු කරන්න. එය ‍මගේ ‍මේ ව්‍යායාමයට මහත් රුකුලක් වනු නොඅනුමානය. තවද මෙම බ්ලොග් අඩවිය ගැන ඔබගේ යාලුවන්ටද කිය...
දෙවැනි පාඩම දෙවැනි පාඩම Reviewed by Admin on 8:23 PM Rating: 5

පළමු පාඩම

8:10 PM
ජනකවි පිළිබඳ ඔබ දැනගත යුතු ගොඩක් දේ මෙහිදී දැන ගත හැකිය. මම එය මගේ උපරිම ශක්තියෙන් ඔබ වෙත ගෙන ඒමට කටයුතු කරමි. අනුර ප්‍රේම කුමාර
පළමු පාඩම පළමු පාඩම Reviewed by Admin on 8:10 PM Rating: 5
Powered by Blogger.